astratex.ro

urgent

Auditorul rămâne captiv în spirala conflict – confort – conflict

Activitatea de audit, desfășurată la orice nivel de dezvoltare economică și cultură organizațională, include și induce permanent un element de natură non-profesională și anume conflictul. Prezent în mod constant, aproape definitoriu, conflictul de interese este latura conflictului care trebuie asimilată prin colaborare între auditori. Pe de altă parte conflictul interpersonal este latura conflictului care difuzează în multe aspecte care la un moment dat devin greu de controlat.

Primul plan este preluat, de departe, de conflictul dintre auditor și auditat, conflict care de multe ori nu are o justificare logică sau concretă, dar își găsește rădăcina în complexitatea de stări pe care activitatea zilnică și natura umană le poate dezvolta în prezența unor personalități unice, distincte.

Apoi, urmează cu siguranță conflictul dintre auditori, fără să fac o disticție între conflictul dintre auditorii aceleiași echipe, instituții sau organism și auditorii membri ai unor organisme diferite, instituții diferite sau chiar echipe diferite.

Prin urmare ambele situații sunt dificil de gestionat, sunt generatoare de noi conflicte și nu au darul de a introduce un oarecare confort in desfășurarea activității profesionale. Concluzia este evidentă privind din această perspectivă. Auditorul nu are o viață ușoară dar și-o face din ce în ce mai grea cu fiecare angajament acceptat.

Situațiile care pot conduce la aceste stări de conflict sunt multiple dar voi prezenta în continuare câteva care merită să fie luate în considerare în incercarea de a atenua starea de conflict.

Diferențele de modelare personală și profesională. Acestea provin datorită modului diferit în care fiecare persoană a acumulat cunoștințe și și-a desăvârșit dezvoltarea emoțională, profesională sau a propriei personalități, urmând căi și modele diferite de educație. Logica personală conduce la interpretări dierite ale aceluiași element de analiză fapt care are întotdeauna părți pozitive și negative.

Modul diferit de percepție și acceptare a soluției corecte. Ca orice ecuație extrem de complexă cu foarte multe necunoscute, printre soluții se pot găsi soluții percepute ca a fi mai ușor de acceptat și soluții greu de acceptat la prima vedere. De exemplu valoarea zero deși verifică ecuația în sine, în anumite situații nu este acceptată ca soluție a ecuației.

Obiective și raționamente incompatibile. Activitatea economică în foarte multe cazuri se desfășoară cu acceptarea unor riscuri majore în dauna unor concepte legate de ecologie, responsabilitate socială, securitate în muncă, sustenabilitate sau echilibru financiar. Auditorul este independent de obiectivele asumate și de modalitatea de realizare a acestor obiective. Pleacă de la premiza că au fost asumate obiective și modalități de realizare complet aliniate cu cereințele legale sau cele mai bune practici în domeniu și nu au fost luate în calcule situații de acceptare a unor riscuri majore. Deseori entități de mare risc nu depun eforturi pentru reducerea riscurilor dar se declară promotorii unei reponsabilități sociale permanente, pentru a oferi un exemplu foarte des întâlnit.

Daunele și modul de asumare al eșecurilor. Interdependența acțiunilor executate de către persoanele implicate precum și modul de tratare al rezultatelor activității conduce deseori la conflicte. Într-un mediu extrem de competitiv, rezultatul final este în mod inevitabil influențat de rezultatele de etapă. Spiritul de echipă ajută la acceptarea eșecurilor sau a rezultatelor satisfăcătoare dar pentru rezultate remarcabile este necesară o identificare clară a problemelor și o nouă abordare a modului de tratare a eșecurilor. Auditorii prin neimplicare și atitudinea lor mai puțin empatică identifică mai ușor problemele dar intră în conflict odată cu neacceptarea unor compromisuri drept soluții ale problemei.

Escaladarea nivelelor de personalitate emoțională. Fiecare persoană, în funcție de tipul de personalitate reacționează în mod diferit la stimuli de conflict. Elemente de comunicare verbală sau non-verbală pot conduce în mod diferit la escaladarea nivelelor de conflict. Escaladarea conflictului produce o decuplare de la obiectivele principale și face o reluare a activității mai greu de readus în parametrii profesionali ceea ce pentru un auditor cu resurse de timp limitate este un semi-eșec în derularea cu succes a misiunii de audit.

Auditorii, au și ei dreptul, ca orice angajat de altfel, la un anumit confort profesional sau operațional. Odată cu finalizarea misiunii starea de conclict se accentuează astfel că imediat după încheierea fiecărei misiuni se instalează o perioadă de liniște și confort, tocmai datorită lipsei stării de conflict. Imediat ce o nouă misiune atinge etapa de dezvoltare a conflictelor, acestea își vor face cu siguranță apariția, astfel că auditorul intră într-o spirală sau buclă conflictuală din care nu poate să beneficieze de un confort real chiar și pentru o perioadă limitată în timp.

Starea conflictuală, chiar dacă aceasta nu este în mod explicit subliniată de evenimente sau elemente concrete, face din profesia de auditor o profesie dificilă, a cărei activitate este mai puțin agreată sau acceptată de către management chiar și la nivel teoretic. Inexistența stării de conflict mă duce imediat la gândul inexistenței stării de audit.

http://www.xn--dinic-vwa.ro/consultant/wp-content/uploads/2016/08/investigatii.consutanta.jpghttp://www.xn--dinic-vwa.ro/consultant/wp-content/uploads/2016/08/investigatii.consutanta-150x150.jpgLaurențiu DinicăImobiliareConflict,Consultanță,Mediator,MediereAuditorul rămâne captiv în spirala conflict – confort – conflict Activitatea de audit, desfășurată la orice nivel de dezvoltare economică și cultură organizațională, include și induce permanent un element de natură non-profesională și anume conflictul. Prezent în mod constant, aproape definitoriu, conflictul de interese este latura conflictului care trebuie asimilată...Comunitatea noastră profesională Dinică.ro
elefant.ro%20